🛠🛠🛠 Soldering is my passion. If i have my soldering iron and the Chip Quik flux nobody can beat me.

In the pictures, you can see the replacement process.

1️⃣ An old, TMCS1107 current sensor device

2️⃣ An empty place for the new device

3️⃣ The new, TMCS1107 current sensor device

The entire process was smooth as butter.

==

🛠🛠🛠 Pájení je má vášeň. Pokud mám svoji pájku a tavidlo od Chip Quik, nikdo mě nemůže porazit.

Postupně proces probíhal takto:

1️⃣ Starý obvod, proudový snímač TMCS1107

2️⃣ Prázdné místo pro nový obvod

3️⃣ Nový obvod, proudový snímač TMCS1107

Celé to proběhlo hladce, jako po másle.

Hall current sensor soldering and replacing
Hall current sensor soldering and replacing
Current sensor replacement
Štítky: