📗Pracuji a studuji Object Dictionary

Začal jsem nejprve tím, že jsem z Object Dictionary přibalené k CANopenNode, určené pro IO zařízení, vymazal všechny objekty, kterým jsem nerozuměl. Moc jich tam nezbylo a zařízení nic neposílalo. Tedy znovu a lépe.

1️⃣Potřebuji zařízení typu Central, posílající SYNC zprávy každou vteřinu
2️⃣Potřebuji zařízení typu Sensor, které odpoví na každou SYNC zprávu TPDO zprávou se senzorickými daty

Vysílač SYNC zpráv musí mít v objektu 0x1005 COB-ID SYNC message nastaven bit 30 na log. 1. To říká, že zařízení bude vysílat. Dále perioda posílání je dána obsahem objektu 0x1006 Communication cycle period.

SYNC zprávy
SYNC v CANopen
SYNC receiver
Štítky: