📗CANopen TPDO po SYNC

Ve zkratce, jasně a stručně:

1️⃣vysílající TPDO 0x1800 musí mít nastaven transmission type na hodnotu N = 1 až 240 pro vysílání každou N SYNC zprávu, nebo 255 a pak mapující object 0x1A00 ukazuje na skutečný mapovan objekt s daty 0x6000 a tam musí být nastaven příznak Change of state pro odesílání TPDO při každé změně stavu proměnné objektu.

PDO triggery
Spouštěcí mechanismy PDO
TPDO po SYNC
Štítky: