⚙️ Začal jsem s příkladem CAN_Networking z stm32f4xx peripheral library examples.

Mám dvě stm32f407 desky. První se bude chovat jako čistý vysílač, druhá jako čistý přijímač. Pro začátek, aby bylo vše jednodušší a čistší. Příklad používá CAN1, já musím použít CAN2, protože nemám volné piny jiné než pro CAN2.

📚 Několik faktů

  • CAN1 je master device
  • CAN2 je slave device, ale ne ve smyslu SPI nebo podobného
  • obě periferie se chovají jako plnohodnotný CAN node
  • obě používají FIFO, obě používají filtrování zpráv
  • podle referenčního manuálu CAN2 nemá přístup k 512 bytové SRAM v čipu

Zkrátím příběh

Slave CAN2 nemůže komunikovat bez aktivovaného CAN1. Nemá přístup k paměti a správě zpráv.

CAN frame v analyzátoru
Platný CAN frame v analyzátoru
CAN2 proti CAN1
Štítky: